ЩУРАЦИ!

четвъртък, 6 януари 2011 г.

КАКВО, ПО ДЯВОЛИТЕ, СТАВА С ТАЯ ДЪРЖАВА?!

"06.01.2011 г.
Европейското законодателство забранява държавата да плаща на частнопрактикуващите ветеринари "

Заглавие от сайта на Министерството на земеделието и храните. Как е възможно министър- ветеринарен лекар да мрази толкова силно колегите си?! С цената на всичко да съсипва съсловието! Защото това си е лъжа. Цитираният регламент, напротив, разрешава държавна помощ по отношение на болести по животни и растения и на нашествия от вредители. Нещо повече, тази помощ е "освободена от изискването за уведомяване по член 88, параграф 3 от Договора". Т.е. не е необходимо да се иска разрешение, съвсем грубо казано. Още по-грубо казано тази помощ "не трябва да превишава 100 %", т.е. може да покрива ДО 100% разходите на земеделски производители за "компенсиране разходите на земеделски стопани по предотвратяване и унищожаване на болести по растения и животни или на нашествия от вредители, направени за медицински прегледи, изследвания и други скринингови мерки, закупуване и прилагане на ваксини, лекарства..."

И накрая, нещо направо брутално: "помощта се предоставя в натура посредством субсидирани услуги и не може да включва директни плащания на парични суми към производителите." Т.е.? Ами просто е - тези субсидии не се изплащат на земеделските производители, забранено е, а държавата поема разходите по тези услуги, т.е. заплаща на ветеринарните лекари за тяхната услуга, заплаща на екарисажите за унищожаване на трупове на умрели животни и т.н.

Какво се получава? Искаме да изравним субсидиите за фермерите от новоприетите страни със субсидиите на фермерите от старите страни-членки и в същото време ги лишаваме от други субсидии, за които дори не е необходимо да се иска специално разрешение!

Това ако не е ДЕМАГОГИЯ!

Няма коментари: