ЩУРАЦИ!

сряда, 23 февруари 2011 г.

Да отпадне регистрацията на ин витро ветеринарни диагностикуми

Това е работен вариант на мотивите, които предполагат, че няма да е зле, ако тази регистрация отпадне и в България, както е в цяла Европа.

" Регистрацията на ин-витро диагностикумите (IVD) за ветеринарната медицина, която е задължителна според ЗВД, затруднява изключително много диагностичния процес.

1. Процедурата е тромава и скъпа. По тази причина вносителите се ограничават при регистрирането само до IVD, с които участват в обществени поръчки (с единични изключения). Пазарът на IVD за ветеринарни цели в България е малък като обем, което автоматично прави неизгоден вноса на голям процент от тези продукти, които след заплащане на теаксите по регистрацията, се оскъпяват неимоверно много. Заплащането на таксите по регистрацията рефлектира с по-голяма сила върху бюджета поради калкулирането на тези такси в предлаганите от търговците цени при участие в обществени поръчки, т.е. оскъпяването им по тази причина не се компенсира от платените такси. В крайна сметка бюджета губи.
2. Тази процедура не гарантира присъствието на пазара на най-качествените продукти, което автоматично лишава животновъдството от качествена диганостика, а оттам – обществото от ефикасен контрол на заболяванията по животните и човека. При наличие на регистриран IVD никоя фирма не е заинтересована да предлага на пазара иновативни продукти.
3. Във Великобритания, Холандия, Белгия, Дания и Германия ветеринарните IVD не подлежат на регистрация. В останалите страни от ЕС вероятно също не е необходима подобна регистрация, но не сме търсили изрично потвърждение. Липсата на регистрация дава възможност за бърза реакция, качествена диагностика, иновативна услуга, което неминуемо води след себе си конкурентни предимства за животновъдния сектор. Затваряйки на практика пазара си на диагностикуми за най-новите постижения в тази област, България поставя животновъдния си сектор в неблагоприятно положение спрямо останалите европейски страни.
4. Идеята да се облекчи регистрацията на някои китове, които са регистрирани от референтните лаборатории на общността, не почива на реална законова основа. Няма нормативен документ на европейското право, който да вменява подобни задължения на референтните лаборатории на общността. Те не осъществяват подобна дейност, съответно не поддържат подобни регистри. Имаме отговори от 5 такива лаборатории в тозии дух. Един от отговорите дори смята, че подобна практика би била конфликт на интереси. На практика това облекчение няма да се състои.

Пълната отмяна на регистарционния режим на IVD за ветеринарни цели не би навредил по никакъв начин на ито един елемент от безопасността на потребителя. Има европейски регламенти, които задължават при официалния контрол да се използват IVD на точно определени производители. Това също прави процедурата по регистрация безсмислена. Таксите, които влизат в държавния бюджет по никакъв начин не подпомагат финансите на държавата, защото същата тази държава ги заплаща на търговеца, който ги калкулира в крайната цена при участие в обществена поръчка. С други думи, отмяната на регистрацията не би ощетила държавния бюджет, а напротив, би спестила пари на данъкоплатеца."

Дано да няма много правописни грешки!

Няма коментари: